top of page

Meetdata

"Meten is weten". Om een zicht te krijgen om de waterbalans en de waterkwaliteit van de vijvers en de omgeving worden een aantal metingen uitgevoerd op en rond het terrein.

 

Waterkwantiteit

Het waterpeil van de vijvers varieert mee met het grondwater en vertoont dus sterk seizoenale schommelingen. Hierna volgt een grafiek van het waterpeil van de grote vijver ten opzicht van zijn overlooppeil naar de achtergelegen beek.

Voor neerslagdata en andere meteo data verwijzen we graag naar de weather observations website .Op deze site is voor Lichtervelde ook een goed meteostation terug te vinden.

 

Voor kaarten van de ondergrond en ondergrondse data verwijzen we graag naar de Databank Ondergrond Vlaanderen.

En wie dan nog meer kaarten wil bekijken kan dan nog eens rondsurfen op Geopunt Vlaanderen.

 

Waterkwaliteit

De meest recente kwaliteitsmeting (8/8/2019) toonde dat alles in orde was:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​We kijken hoe we nog meer data kunnen meten op en rond het terrein. Voor scholen of andere organisaties wordt momenteel een educatief pakket samengesteld om zelf enkele metingen en berekeningen uit te voeren. Neem gerust contact op voor meer info. 


 

20jan2020.jpg
bottom of page