top of page

Ontstaan Papes Putten

Lang voor het uitgraven van de vijvers stond er vlakbij waar nu de kantine staat een eiken boerderij. Deze werd rond 1952 afgebroken. Deze boerderij stond ook al vermeld op de Vandermaelenkaarten (1845-1854) en Poppe kaart (1842-1879). zie ook: www.geopunt.be/kaart onder historische kaarten.


Gedurende de periode 1965-1966 liet de eigenaar André Pape op een deel van zijn landbouwgrond het zavelzand uitgraven. Dit werd gebruikt om te metselen, of als onderlaag bij de aanleg van wegen. Een groot deel van het uitgegraven zand werd dan ook gebruikt voor de bouw van de brug (N32, Brugsebaan) over de spoorweg vlakbij.
 

Daarna werd ook een deel van de kleilaag uitgegraven voor het bakken van bakstenen. Gedurende die periode heeft er ook nog een steenbakkerij gestaan waar nu de kantine staat.
 

Hierdoor ontstonden dus de huidige vijvers. Maar ook na de graafwerken veranderde het landschap. Zo werd rond 1975 de toen nog meanderende Zwanebeek recht getrokken en uitgediept, waardoor een deel van de vijvers werd onteigend en afgesneden. Hierdoor ligt momenteel nog één van de oorspronkelijke 5 vijvers aan de andere kant van de Zwanebeek. Voor deze ingreep stond de Zwanebeek en de omliggende weilanden geregeld onder water. Ook op vele andere plaatsen in Vlaanderen waren de kleinere waterlopen nog niet rechtgetrokken of uitgediept. Tijdens de winter was het toen ook niet ongewoon om met de schaatsen vanuit Lichtervelde te schaatsen via de Ijzer tot aan de zee.
In het begin waren de oevers nog niet begroeid zoals nu het geval is. Er werden wat bomen aangeplant om erosie tegen te gaan, maar rond de vijvers was er vooral veel zand. In de zomer kwamen dan ook geregeld mensen naar de vijvers om er op het "strand" te liggen, te zwemmen, of om er via de kabel naar beneden in het water te glijden.

 

 

 

Hiervan werd nog een oude video terug gevonden:

 

 


 

bottom of page