top of page

Fauna en flora

Het beschrijven van alle fauna en flora zou iets te veel zijn om allemaal op deze site te plaatsen. Daarom worden hier slechts enkele typische soorten voor Papes Putten kort overlopen.

Ruwe berk


Aangezien de eerste jaren na de afgavingen in de jaren 60 het terrein vooral bestond uit zand waren er maar weinig boomsoorten die hier goed konden gedijen. Vooral pioniersoorten zoals populier en wilg deden het hier goed. Maar Papes Putten zijn vooral gekend omwille van de vele ruwe berken. Op weinig plaatsen in West-Vlaanderen staan zoveel grote berken bij elkaar.

Watervogels


Uiteraard zorgt het water voor de aantrekking van tal van watervogels. zoals eenden, reigers, futen, ganzen, maar ook de ijsvogel en een roerdomp worden soms waargenomen
.

Onder water


Naast de vissoorten, kikkers, padden, salamanders en rivierkreeftjes in de verschillende vijvers zitten er ook enkele diersoorten die we niet zo vaak te zien krijgen. Eén van deze soorten is ongetwijfeld de Zwanenmossel. Deze grote mossel pompt dagelijks aanzienlijke hoeveelheden water door een soort van filtersysteem waarmee ze voedsel uit het water halen. Door deze manier van voeden zijn Zwanenmossels zeer gevoelig voor water en slibverontreiniging. Wanneer Zwanenmossels massaal gaan afsterven is dit vaak een teken dat het water vervuild is. Deze soort is dus met ander ook gekend als "early-warning" soort.

bottom of page